Preview Mode Links will not work in preview mode

Spelvärde.se


Oct 26, 2020

Måndagssnack med Spelvärde levererar analyser från helgen som gick och tankar om veckan som kommer. 

Denna vecka med Daniel "Jesus" Karlsson, Jonas Noreen och Christoffer Hansson.