Preview Mode Links will not work in preview mode

Spelvärde.se


Sep 28, 2020

Spelvärdes måndagssnack är här med alla viktiga analyser från helgen, svar på lyssnarfrågor och tankar inför veckans V86 och V75. 

Med Kristofer Axén, Daniel "Jesus" Karlsson och Jonas Noreen.