Preview Mode Links will not work in preview mode

Spelvärde.se


Jul 25, 2022

Fina spelidéer i helgen! Hansson och Farnod oense om insatsen! Systemet avgjorde favoritens plats i A-gruppen! Vem spolar så man får spasmer i lopparkivet? Teg eller tiggde? SVÅR (?) tävling!