Preview Mode Links will not work in preview mode

Spelvärde.se


Dec 13, 2021

Vi firar in Lucia med ett celebert besök av Svensk Travsports sportchef Robert Karlsson som pratar om att det körs för många lopp i Sverige, hur vi ska få en ren sport, den brännheta domarfrågan, grisfodertorsken och att inte jobba som referent längre.