Preview Mode Links will not work in preview mode

Spelvärde.se


Jun 6, 2022

Spelvärdes Måndagssnack med Hansson, Tim och Rasmus. Det blir klokhet, oroväckande kurvor, konstiga styrningar och genetiska begränsningar. Häng med!